اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ

اولین همایش علمی، دانشجویی علوم و فناوری رنگ

اهداف همايش:
تشويق به خلاقيت، نوآوري و كارآفريني
شناسايي استعدادهاي جوان، پژوهشگران، محققان و دستاوردهاي تحقيقاتي ايشان در زمينه علوم مرتبط با رنگ و كاربردهاي آن در صنايع مختلف
تشويق به پژوهش و افزايش سطح علمي شركت كنندگان و تبادل و انتقال تجربه‌ها
بررسي و معرفي زمينه هاي نوين در علوم و مهندسي رنگ 

محورهاي كلي همايش:
رنگرزي و چاپ
رنگ و فناوري نانو
رنگ و محيط زيست
رنگدانه­هاي آلي و معدني
نمايش و اندازه‌گيري رنگ
رزين ها و مواد افزودني در رنگ
پوشش هاي سطوح و خوردگي

نظرات