اولین همایش ملی دیرگداز و کوره

اولین همایش ملی دیرگداز و کوره

اهداف همايش

با استعانت از درگاه خداوند متعال، اولين همايش ملي ديرگداز و كوره در اسفند ماه 1387 در پژوهشگاه مواد و انرژي برگزار مي گردد. اين همايش با اهداف گسترش دانش فني، تبادل نظر صنعتگران، اساتيد، دانشجويان و دست اندركاران صنعت ديرگداز و ارائه آخرين دستاوردهاي متخصصين فني و دانشگاهي در زمينه مواد ديرگداز برنامه ريزي شده است. بدين وسيله از كليه اساتيد، مهندسين، پژوهشگران، متخصصين و صاحب نظران دعوت مي شود مقالات خود را در زمينه هاي موضوعي كنگره ارسال نمايند. با توجه به اهميت مواد نسوز و كاربرد وسيع آن در صنايع مختلف به ويژه صنايع توليد فولاد، هوا فضا و كوره هاي پخت سراميك اميد است كه اين همايش گامي مؤثر در جهت پيشرفت و بهبود تهيه و مصرف اين مواد در كشور بردارد. در اين همايش ميزگردهاي تخصصي، كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه تخصصي ارائه خواهد شد.

موضوعات همايش
 انواع ديرگداز ها شامل آجرها، ملات ها، جرم ها، كامپوزيت ها، پوكه ها، گرانول ها و … 
 كاربرد فناوري و مواد نانو در صنعت ديرگداز
 مواد اوليه مورد استفاده در ديرگداز ها و منابع ان در ايران
 خوردگي ديرگداز ها
 مصرف انرژي و بهينه سازي آن در توليد ديرگداز ها و مباحث مربوط به آلاينده هاي محيط زيست در صنعت ديرگداز
 تجهيزات آزمايشگاهي در صنايع و مراكز تحقيقاتي ديرگداز و كاربرد آن ها
 وضعيت ساخت كوره در ايران و انواع كور ه هاي صنعتي و پيشرفت هاي جديد
 آجرچيني و نسوز كاري انواع كوره ها و مسائل مربوط به آن
 آخرين دستاورد ها و پيشرفت هاي علمي و صنعتي در ديرگداز


ستاد برگزاري
دكتر خطيب الاسلام صدرنژاد 
رئيس همايش

دكتر محمد حسن امين 
دبير علمي همايش

دكتر تورج عبادزاده
مسئول هيئت علمي

دكتر مسعود عليزاده و دكتر امير مقصودي پور 
دبيرستاد اجرايي

دكتر حسين نورانيان 
ارتباط با صنعت

مهندس صرافي 
روابط عمومي


ستاد اجرايي
مهندس مژده غلامي
مهندس بهزاد مير فخرايي
مهندس هادي برزگر بفروئي
خانم ثريا زنوزي
مهندس محسن حاجي
مهندس مجتبي نقوي
مهندس طاهره طالبي
مهندس حسين اسمعيلي
خانم اكرم حسيني نژاد


كميته علمي
دكتر جعفري، شركت سراميك هاي صنعتي
دكتر محمد رضواني، دانشگاه تبريز
دكتر علي محمد هاديان، دانشگاه تهران
مهندس سيروس روشن فكر، تجهيز مواد پيشگام
دكتر سعيد باغشا هي، دانشگاه بين الملي امام خميني قزوين
مهندس احمد دادوند، شركت احياء فولاد سپاهان
دكتر جهاندار ايزدي، فولاد مباركه اصفهان
مهندس نيكو، شركت نسوز نيرو
دكتر احمد منشي، دانشگاه صنعتي اصفهان
مهندس منوچهر، شركت فرآورده هاي نسوز پارس
مهندس نادر خليلي،  شركت نسوز مهرگداز
دكتر دشتي زاده، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي
مهندس كاظم تدين اسلامي،  شركت ذوب آهن اصفهان
مهندس ثاني عابدين، تحقيق و توسعه شركت ذوب آهن اصفهان
مهندس كمال ذكري، شركت نسوز خوزستان
دكتر فرشاد اخلاقي، دانشگاه تهران
دكتر خطيب الاسلام صدرنژاد، دانشگاه صنعتي شريف و پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر زيارتعلي نعمتي، دانشگاه صنعتي شريف
دكتر محمد علي فقيهي ثاني، دانشگاه صنعتي شريف
دكترمحمد حسن امين، پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر تورج عبادزاده،  پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر جعفر جوادپور، دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر حميد رضايي، دانشگاه علم و صنعت ايران
دكترامير مقصودي پور، پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر حسين نورانيان، پژوهشگاه مواد و انرژي
مهندس محمد حسن صرافي، پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر امير عباس نوربخش، شركت فرآورده هاي نسوز آذر
دكتر احسان طاهري نساج، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر سيد حسين بديعي، دانشگاه شاهرود
دكتر ساسان اطرج، دانشگاه شهركرد
دكتر بيژن افتخاري يكتا، دانشگاه علم و صنعت ايران
دكتر اسكندر كشاورز علمداري، دانشگاه اميركبير
دكتر كاوه ارزاني، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي
دكتر پروين عليزاده، دانشگاه تربيت مدرس
دكتر محمدرضا رحيمي پور، پژوهشگاه مواد و انرژي
دكتر احمد علي آماده، دانشگاه تهران

 

نظرات