سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

 محورهاي تخصصي كنفرانس

    * توسعه مباني علمي و تكنيكي مهندسي ارزش
    * مهندسي ارزش - نوآوري و خلاقيت
    * مهندسي ارزش و مديريت پروژه
    * مهندسي ارزش و مديريت كيفيت
    * مهندسي ارزش و مديريت ريسك
    * كاربرد مهندسي ارزش در صنايع و توسعه آن
    * كاربرد مهندسي ارزش در حمل و نقل و توسعه آن
    * كاربرد مهندسي ارزش در مطالعات مقدماتي، طراحي، اجرا و بهره‌برداري پروژه‌هاي عمراني
    * كاربرد مهندسي ارزش در بهبود روشهاي مديريت سازمانهاي اقتصادي، اداري، خدماتي و مشابه آن
    * فرصتها و چالش‌هاي بكارگيري تكنيك مهندسي ارزش در ايران
    * مهندسي ارزش و قوانين و مقررات
    * مهندسي ارزش و نگرشهاي مديريت كلان
    * ساير مباحث مرتبط با مهندسي ارزش و كاربرد آن

نظرات