ثمین همایش

برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و کاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای کسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است. ی

برگزاری همایش و سمینارهای علمی تلاشی در راستای اغناء روحیه جستجوگری و كاوشگری جامعه علمی دانشگاهی برای كسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش است. یکی از پارامترهای مهم و اساسی در برگزاری هرچه بهتر کنفرانس ها بهره مندی از سامانه اینترنتی مناسب و طراحی شده با اصول طراحی پورتال هاست. شرکت « فناوری اطلاعات ثمین پردازش شمال » درجهت سهولت برگزاری و مدیریت همایش و سمینارها و یاری به جامعه علمی دانشگاهی برای كسب معلومات و اطلاع از یافته های جدید در عرصه علم و دانش اقدام به طراحی پورتال جامع « ثمین همایش » نموده که محصول سال ها تلاش و کوشش مهندسین این شرکت است.
طراحی وب سایت کنفرانس طراحی صفحه اصلی کاملا پویا بهینه شده جهت نمایش در تلب و موبایل پشتیبانی از چند زبانگی صورت کامل پنل مدیریت، داوران و کاربران داشبورد مدیریتی ثبت نام شرکت کنندگان دریافت مقالات از کاربران داوری آنلاین به صورت انفرادی و گروهی فرم داوری استاندارد و قابل تنظیم مدیرت صورتحساب مالی پرداخت آنلاین و ثبت فیش بانکی ارسال ایمیل و پیامک انبوه طراحی و صدور آسان انواع گواهی مدیریت کارگاه های آموزشی گروه بندی کاربران و اعمال تخفیف گروهی مدیرت همراهان شرکت کنندگان مدیرت و صدور فیش غذا

نظرات