دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

اهداف كنفرانس
ارائه آخرين يافته ها و تجربيات علمي – پژوهشي و صنعتي
ايجاد زمينه مشاركت در شناخت نيازها و مشكلات صنعت معدنكاري كشور
آشنايي با آخرين دستاوردهاي صنعت معدنكاري نوين
آشنايي با توليد، فرآوري و توزيع محصولات معدني براي حفظ بازارمنطقه
از فعاليت هاي جانبي كنفرانس، برپايي نمايشگاه معدن و صنايع معدني مي باشد.
 
موضوعات اصلي كنفرانس
اكتشاف منابع معدني
استخراج معدن
فرآوري مواد معدني
مكانيك سنگ و ژئوتكنيك
اكتشاف و استخراج نفت
مقالات مرتبط با اقتصاد، مديريت، كامپيوتر، محيط زيست، بهداشت و ايمني در مهندسي معدن و نفت
ساير موضوعات مرتبط با مهندسي معدن و مواد معدني

دومين كنفرانس مهندسي معدن ايران

نظرات