دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دوازدهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی

دانشگاه صنعتي اميركبير با هدف بررسي و تعيين نقش دولت در تحكيم ارتباط بين صنعت و دانشگاه، دستيابي به ساز و كارهاي لازمه و استراتژي‌هاي مناسب جهت تحقق اين امر، دوازدهمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي را همزمان با پنجاهمين سالگرد تأسيس دانشگاه با همكاري جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه برگزار مي‌نمايد.
بدينوسيله از تمامي پژوهشگران، صنعتگران و صاحب‌نظران دعوت بعمل مي‌آيد تا با انتقال تجارب و نقطه‌نظرات خود در قالب ارائه مقاله ما را در برگزاري هر چه غني‌تر اين كنگره و دستيابي به راهكارهاي مناسب ياري فرمايند.

محور‌ها و موضوعات كنگره:
- در برگيرنده تمامي موضوعات مربوط به ارائه راهكارهاي مناسب جهت ارتقاء و گسترش همكاري‌هاي سه جانبه دولت، دانشگاه و صنعت مي‌باشد. جزئيات بيشتر در مورد محورهاي كنگره در فراخوان دوم در ارديبهشت 1378 منتشر خواهد شد.

ساير موارد:
پيشنهاد تشكيل كارگاهها، جلسات تخصصي و ميزگردهاي تخصصي در زمينه‌هاي كنگره از طرف صاحبنظران قابل بررسي است. لذا از صاحبنظران و متخصصان دعوت بعمل مي‌آيد كه پيشنهادات خود را جهت بررسي به دبيرخانه كنگره ارسال نمايند

نظرات