دومین همایش پیل سوختی ایران

دومین همایش پیل سوختی ایران

اهداف سمينار:

اين سمينار، با توجه روزافزون جامعه علمي به مسائل محيط زيستي و پيشرفت تكنولو‍ژي­هاي نوين در به كارگيري انر‍ژي­هاي سازگار با محيط زيست جهت آشنايي هر چه بيشتر متخصصين با آخرين دستاوردها در اين مقوله و همچنين گسترش و تقويت ارتباط علمي بين مراكز تحقيقاتي، دانشگاهي و صنعتي كشور برگزار مي­گردد.

محورها و موضوعات سمينار:

فناوري و كاربرد پيل سوختي
1. توسعه فناوري پيل سوختي
2. فناوري نانو در پيل سوختي
3. فعاليت هاي انجام شده تاكنون در ايران
4. چشم انداز آينده پيل سوختي در ايران
5. الكتروكاتاليست­ها و كاربرد آن در پيل سوختي

مقالات ارسالي بايستي محتواي پژوهشي داشته و قبلا در جاي ديگري چاپ و يا ارائه نشده باشند و حاوي يافته هاي نوين در اين زمينه­ها باشد.

نظرات