هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی

اهداف:
1- ارائه آخرين دستاوردهاي تحقيقات صنايع غذايي در جهان و ايران
2- ارائه راهكارهاي توسعه صنعت غذا
3- فراهم كردن فضاي بحث و تبادل نظر بين متخصصان علوم مرتبط با صنايع غذايي
4- تامين نيازهاي غذايي اساسي جامعه از مزرعه تا سفره
5- بالا بردن توان علمي وفني كارشناسان و مسئولين توليد،كنترل كيفيت،دانشجويان و ساير علاقه مندان
6- ارائه پيشنهادات راهبردي براي ارتقاي ارزش افزوده محصولات كشاورزي و توسعه صادرات
7- جلب مشاركت هر چه بيشتر مراكز آموزشي،تحقيقاتي،سازمانهاي اجرايي و صنعت در توسعه علوم و صنايع غذايي


موضوعات كنفرانس
كاربرد فيلتراسيون غشايي در صنايع غذايي( ميكرو،اولترا،نانو،اسمز معكوس و...)
استفاده از روشهاي غير حرارتي ( فشار بالا،امواج ما فوق صوت و...)
ميكروكپسولاسيون
نانوكپسولاسيون و رهايش هوشمند
كاربرد بيوسنسورها در صنايع غذايي
كاربرد شبكه هاي عصبي و پردازش تصوير در صنايع غذايي
بيوتكنولوژي در فرآوري و نگهداري مواد غذايي
ساير....

نظرات