نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی

نخستین همایش تخصصی و کاربردی مخلوط آسفالتی

پوستر نخستين همايش تخصصي و كاربردي مخلوط آسفالتيمحورهاي مقالات:
·توليد آسفالت
· پخش و انتقال آسفالت
· تعمير و نگهداري آسفالت
· خرابي‌هاي آسفالت (علل و راهكارها)

نظرات