یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران

هداف همايش
- فراهم نمودن زمينه مناسب جهت تبادل نظر متخصصين و دست اندركاران  بهداشت محيط و سلامت كشور
- بررسي مشكلات و چالش هاي دامنگير محيط زيست كشور
- ارائه فن آوري هاي نوين پيرامون كنترل آلاينده هاي زيست محيطي


محور هاي همايش
-    تصفيه فاضلاب هاي شهري و صنعتي
-    تصفيه آبهاي شهري و  صنعتي
-    تصفيه لجن هاي حاصل از تصفيه آب و فاضلاب
-    دفع و استفاده مجدد از فاضلاب و لجن
-    مديريت مواد زائد جامد  (جمع آوري ،دفع ،بازيافت،كمپوست و....)
-    پايش و كنترل  آلايند هاي خروجي از منابع  آلاينده
-    ارائه و بررسي طرح هاي جامع  كاهش آلودگي هوا
-    بهداشت مواد غذايي
-    بهداشت پرتوها
-    بهداشت مسكن و اماكن عمومي
-    آلودگي صوتي  و كنترل آن
-    ارزيابي اثرات توسعه بر محيط زيست
-    شناسايي و پايش آلاينده هاي آب،خاك و هوا
-     مديريت محيط زيست                        
-     بهداشت محيط در شرايط اضطراري
-     قوانين و استانداردهاي  زيست محيطي و بهداشت محيط

برنامه هاي همايش
-   ارائه سخنراني هاي كليدي
-  ارائه مقالات بصورت سخنراني و پوستر
-  برگزاري كار گاههاي آموزشي
-  برگزاري نمايشگاه
-  برگزاري ميزگردهاي تخصصي
-  صدور بيانيه يازدهمين همايش ملي بهداشت محيط

نظرات