کنفرانس تخصصی گردشگری الکترونیک

کنفرانس تخصصی گردشگری الکترونیک

مخاطبان اصلي اين كنفرانس عبارتند از:
مسئولان كشوري و استاني سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
اساتيد و دانشجويان صنعت گردشگري، هتلداري و فناوري اطلاعات و ارتباطات
كارشناسان و مديران حوزه گردشگري، هتلداري و فناوري اطلاعات و ارتباطات

اهداف اين كنفرانس عبارتند از:
ارزيابي و شناخت وضعيت e-tourism در كشور
مطالعه تطبيقي الگوهاي موفق در سطح بين المللي
بررسي تفاوت سطح اين مقوله در كشور با كشورهاي برتر و پيشرو در اين زمينه
ارائه مدل آرماني گردشگري مجازي ايران
ارائه راهكارهاي مناسب براي نيل به مدل مطلوب ترويج و توسعه كاربرد فناوري اطلاعات در گردشگري
معرفي آخرين تجارب و دستاوردهاي علمي و كاربردي موفق سازمان­ها و شركت­هاي داخلي و خارجي
توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه مباحث فناوري اطلاعات و گردشگر


محورهاي علمي كنفرانس

 1. مفاهيم و كاربردها ي گردشگري الكترونيك
 2. برنامه‌ها، سياست‌ها و طرح‌‌هاي عملياتي توسعه گردشگري الكترونيك در ايران
 3. چشم‌انداز گردشگري الكترونيك در فرآيند توسعه پايدار گردشگري در ايران
 4. شناخت و معرفي نظام مديريت مقصد در جهان و جايگاه آن در ايران (GDS , DMS)
 5. جايگاه دولت، بخش خصوصي و نهادهاي عمومي در توسعه گردشگري الكترونيك در ايران
 6. بيمه الكترونيك گردشگري
 7. كارت هوشمند گردشگري الكترونيك
 8. گردشگري و شهر الكترونيك
 9. بسترهاي فني و اطلاعاتي لازم جهت توسعه  :e-Tourism
  ·         كاربردe-Airlines  و نمونه‌هاي موفق آن در جهان و ايران
  ·         كاربرد e-Hospitality و نمونه‌هاي موفق آن در جهان و ايران
  ·         كاربرد e-Tour Operators و نمونه‌هاي موفق آن در جهان و ايران
  ·         كاربرد e-Travel Agencies و نمونه‌هاي موفق آن در جهان و ايران
 10. كاربرد e-Marketing در گردشگري و نمونه‌هاي موفق آن در جهان و ايران

نظرات