دومین کنفرانس بین المللی GIS  شهری

دومین کنفرانس بین المللی GIS شهری

محورهاي كنفرانس:
 
يكپارچه‌سازي فعاليت‌هاي موازي در GIS شهري
GIS شهري، شهر و شهروند الكترونيكي
توسعه گردشگري و تجارت و GIS شهري
سيستم هاي هوشمند، حمل و نقل شهري و GIS شهري
مديريت بحران، شريانهاي حياتي و GIS شهري
GIS شهري، پليس و مديريت امور اورژانسي
طرحهاي جامع،‌ هادي، تفصيلي و GIS شهري
 GIS شهري، كاداستر و مديريت املاك
 GIS شهري و كاربردهاي آن در مديريت و توسعه زيرساخت‌هاي   شهري (آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و حمل و نقل شهري)

نظرات