سی امین سمینار کارخانه های قندوشکر ایران

سی امین سمینار کارخانه های قندوشکر ایران

سي امين دوره سمينارهاي سالانه كارخانه هاي قند و شكر ايران در روزهاي سه شنبه هفتم لغايت پنج شنبه نهم خرداد ماه 1387 در محل تالار گردهمائي شكر مركز بررسي و تحقيق و آموزش صنايع قند ايران در مشهد برگزار خواهد شد. بدينوسيله از علاقمندان  به ارائه مقاله در اين سمينار دعوت مي شود مقاله هاي خود را در زمينه مسائل و موضوعات زير تهيه نمايند:

بخش عمومي:(اقتصادي، بازرگاني، مديريت)

1- مقايسه قيمت تمام شده شكر در ايران و جهان
2- قوانين، مقررات، يارانه ها و حمايت هاي حاكم بر صنعت قند
3- تاكتيك هاي فروش و بازرگاني در صنعت قند
4- لزوم اتخاذ سياستهاي تعرفه اي مناسب براي واردات شكر
5– مشكلات حاصل از واردات بي رويه شكر
6- جايگاه صنعت قند در اقتصاد كشور (بررسي مقايسه اي)
7- صنعت شكر ايران و WTO
8- نقش شكر در امنيت غذايي
9- لزوم تغيير نگرش دلتمردان و باور اهميت صنايع قند توسط برنامه ريزان
10- تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي در صنعت قند
11- زمينه هاي فرهنگي لازم جهت رقابتي كردن توليد
12- مديرت زمان در صنعت قند
13- مديريت منابع انساني در صنعت قند
14- عارضه يابي در صنعت قند
15- ساختار سازماني و مديريتي صنعت قند و لزوم مهندسي مجدد آن
16- روان شناسي صنعتي
17- رفتار سنديكايي
18- عوامل انگيزش و مسائل رفاهي كاركنان
19- محيط زيست در صنعت قند
20- توليد جهاني شكر از نيشكر و چغندر قند
21- ضرورت ايجاد هيات عالي براي نظارت بر صنعت قند
22- استفاده از فناوري جديد و نرم افزارهاي موجود در برنامه هاي توسعه و بهينه سازي صنايع قند

بخش نهاده هاي كشاورزي:

1- نقش نهاده هاي كشاورزي در افزايش توليد چغندر قند و نيشكر
2- مديريت بهينه آفات، بيماريها و علف هاي هرز زراعت چغندر قند و نيشكر
3- تاثير شرايط اقليمي بر كميت و كيفيت چغندر قند
4- تاثيرات فناوريهاي نو (بيوتكنولوژي، نانوتكنولوژي و IT) دركشاورزي و توليد نيشكر و چغندرقند
5- بررسي كارايي سموم مصرفي در زراعت چغندر قند و نيشكر
6- نقش آموزش كشاورزان و ترويج در كشت، داشت و برداشت چغندر قند و نيشكر
7- رعايت اصول صحيح آبياري مزارع چغندر قند و نيشكر و بهينه سازي مصرف آب
8- نظامهاي بهره برداري و مديريت مزرعه
9- روش و زمان آماده سازي بستر كاشت در زراعت چغندر قند و نيشكر
10- مكانيزاسيون و ماشينهاي مناسب كاشت، داشت و برداشت چغندر قند و نيشكر در شرايط اقليمي ايران
11- نقش تناوب زراعي در كشاورزي پايدار
12- اهميت خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و نقش مواد آلي و هدايت كشاورزان جهت استفاده صحيح از كودهاي شيميايي
13- راهكارهاي مناسب جهت رسيدن به توليد 12 تن شكر در هكتار
14- برداشت صحيح چغندر و نگهداري آن در مزرعه به مدت 120 روز
15- خصوصي سازي تحقيقات و توليد بذر چغندر قند
16- پيشنهاد جديد براي خريد چغندر قند براساس كيفيت

بخش تكنولوژي وصنعت:

1- بهينه سازي مصرف سوخت و انرژي
2- لزوم ايجاد تنوع در بسته بندي محصول توليدي جهت مصارف خانوار
3- لزوم توليد انواع مختلف شكر با كيفيت و گريد مختلف براي مصارف خانگي و صنعتي و تدوين استانداردهاي مورد نياز
4- صنايع جانبي و فرآورده هاي جنبي در صنعت قند و شكر (خميرمايه، اسيداستيك، الكل و ...) و اهميت آن
5- نوآوريهاي صنايع قند در جهان
6- حراست و ايمني در صنعت قند
7- امكان ساخت ماشين آلات و تجهيزات اختصاصي صنعت قند در ايران و تطبيق ساخت با فناوريهاي جديد
8- مزاياي توليد و مصرف شكر مايع در صنايع قند كشور
9- نقش نگهداري و تعميرات ماشين آلات و تجهيزات در موفقيت بهره برداري
10- روشهاي موفق تصفيه فاضلاب كارخانه هاي قند
11- نقش آموزش كارگران در افزايش بهره وري
12- نقش مهندسين مشاور در نوآوري و طرحهاي توسعه و بازسازي كارخانه ها
13- راهكارهاي كاهش قيمت تمام شده توليد در كارخانه هاي قند
14- حذف سيلوها
15- احداث تصفيه خانه هاي جديد شكر خام
16- نقش پارامترهاي كيفي شكر خام و توليد شكر سفيد

نظرات