اولین کنفرانس بین المللی در اطلاعات، محیط زیست و مدیریت انرژی

اولین کنفرانس بین المللی در اطلاعات، محیط زیست و مدیریت انرژی

محورهای کنفرانس:

انرژی های تجدیدپذیر
زیست توده
سوخت های زیستی / سلول های سوخت زیستی
سیستم های انرژی هیبریدی
برق آبی
انرژی خورشیدی. فناوری فتوولتائیک
انرژی باد
انرژی هیدروژن
فناوری پیل سوختی هیدروژنی
انتقال انرژی و نوآوری ذخیره انرژی.
انتقال انرژی های تجدیدپذیر
استراتژی های کربن زدایی
ذخیره انرژی
شبکه های هوشمند
باتری ها
نوآوری در فن آوری های پاک
احیای خاک / گیاه پالایی
سازگاری و تاب آوری با تغییرات اقلیمی
کاربردهای سنجش از دور محیطی
GIS برای ارزیابی زیست محیطی
آلودگی هوا و درمان
تصفیه آب و پسماند
فن آوری های کربن زدایی
سیاست، حکمرانی و تاثیر اجتماعی
مهندسی عمران. شهرسازی و برنامه ریزی شهری
مدیریت پروژه های زیست محیطی
مدیریت ریسک زیست محیطی
سیاست زیست محیطی، اقتصاد، برنامه ریزی و مقررات
تجزیه و تحلیل چرخه زندگی
شیوه های پایدار و تغییرات آب و هوا
آموزش محیط زیست
بهره وری انرژی و بهترین شیوه ها
اقتصاد دایره ای
شهرهای پایدار، زیرساخت ها و حمل و نقل
ساختمان سبز و طراحی
تغییر اقلیم
اطلاعات

محیط زیست

مدیریت انرژی

نظرات