هشتمین همایش بین المللی مطالعات معماری، شهرسازی و گردشگری پایدار در جهان اسلام

هشتمین همایش بین المللی مطالعات معماری، شهرسازی و گردشگری پایدار در جهان اسلام

محورهای همایش:
معماری
۱-معماری پایدار ۲-فناوریهای نوین ۳-گردشگری و معماری ۴-اقلیم در معماری ۵-تاریخ معماری ایران ۶-روانشناسی محیط ۷-مدیریت بحران در معماری ۸-معماری منظر ۹-مطالعات میان رشته ای در معماری ۱۰-فلسفه در معماری

شهرسازی
۱-شهر پایدار ۲-شهر خالق ۳-شهر هوشمند ۴-تاب آوری شهری ۵-حکمروایی شهری ۶-برنامه ریزی مسکن پایدار ۷-بازآفرینی شهری ۸-توسعه پایدار منطقه ای ۹-شهرسازی مشارکتی ۱۰-نظریه های شهرسازی


گردشگری
۱-گردشگری و میراث جهانی ۲-ژئوتوریسم ۳-گردشگری سلامت ۴-اکوتوریسم ۵-گردشگری خلاق ۶-مدیریت بحران در گردشگری ۷-برندسازی در گردشگری ۸-گردشگری رویداد محور ۹-آموزش و گردشگری ۱۰-گردشگری الکترونیک

نظرات