اولین کنفرانس بین المللی شکوفایی منابع انسانی در توسعه صنعت ساخت و ساز کشور

اولین کنفرانس بین المللی شکوفایی منابع انسانی در توسعه صنعت ساخت و ساز کشور

محورهاي نخستين كنفرانس بين‌المللي شكوفايي منابع انساني در توسعۀ صنعت ساخت و ساز كشور

1-جايگاه مديريت منابع انساني در توسعه صنعت ساخت و ساز
2-نقش منابع انساني توسعه يافته در مديريت بحران و حوادث
3-مديريت استراتژيك انسان محور در صنعت ساخت و ساز
4-نقش منابع انساني كارآفرين و خلاق در بهبود ارتقاء ساخت و ساز
5-توانمندسازي منابع انساني كليد موفقيت پروژه‌هاي عمراني
6-بالندگي منابع انساني و نقش آن در توسعه ساخت و ساز
7-نقش‌آفريني منابع انساني در تحقق سند چشم‌انداز (سند ساخت و ساز)
8-نقش منابع انساني پرورش يافته در بهبود و الگوسازي ساخت و ساز
9-ايمني و سلامت كاركنان در صنعت ساخت و ساز
10-نقش مديريت سرمايه انساني در پيشبرد صنعت ساخت و ساز
11-رابطه متقابل تربيت منابع انساني و توسعه اجتماعي- اقتصادي
12-شكوفايي سرمايه‌هاي انساني در صنعت ساخت و ساز (تجربه ديگر كشورها)
 

 

نظرات