سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

سیزدهمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر ایران

محورهای کنفرانس:


تحلیل و بررسی تصویر و ویدئو دسته بندی و تشخیص
تشخیص و ردیابی اشیا
تجزیه و تحلیل سطح پایین
تولید و ساخت تصویر و ویدئو
تحلیل تصاویر حاوی متن
تشخیص فعالیت
تحلیل تصویر سه بعدی و تشخیص عمق
پردازش تصاویر بیومدیکال/ پزشکی
تجزیه و تحلیل تصویر پزشکی و تشخیص به کمک کامپیوتر
سنجش از دور و تحلیل تصاویر ماهواره ای
قطعه بندی و استخراج ویژگی
فشرده سازی تصویر/ ویدیو تحلیل در دامنه ی فشرده
فشرده سازی تصویر/ ویدئو با یادگیری
استانداردهای فشرده سازی
کدگذاری ادراکی
کدگذاری برای ماشین
کاربرد استخراج اطلاعات
کاربرد جهت استفاده در تلفن همراه
بازیابی و بهبود کیفیت تصویر/ویدئو نویززدایی و بهبود تاری
ارزیابی کیفیت تصویر و ویدئو
فراتفکیک پذیری تصویر/ ویدئو
ثبت تصویر/ویدئو
ترمیم تصویر/ویدئو
کاربردهای بینایی ماشین بینایی و گرافیک
رباتیک و سیستم های خودران
بینایی ماشین و اینترنت اشیا
واقعیت افزوده و واقعیت مجازی
متاورس و بینایی ماشین
یادگیری عمیق برای تصویر/ ویدئو انتقال یادگیری/ یادگیری با نمونه های محدود/ یادگیری مداوم
مبدل های بینایی
توضیح پذیری و قابل تفسیر بودن
فشرده سازی و کاهش اندازه مدل
تطبیق و تعمیم دامنه
یادگیری چند وظیفه ای
یادگیری خود نظارتی و بازنمایی بدون نظارت
امنیت و حریم خصوصی زیست سنجی (بیومتریک)
تشخیص جعل در رسانه دیجیتال
نهان نگاری، نهان کاوی و واترمارکینگ
اعتمادپذیری و هوش مصنوعی مولد
انتقال ایمن تصویر و ویدئو
مسئولیت پذیری، حریم خصوصی و اخلاق
یادگیری فدرالی و آموزش توزیع شده

نظرات