نهمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

نهمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران

محورهای کنفرانس:

الکترونیک

الکترونیک نوری ، فوتونیک و سلول های خورشیدی

مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنالهای مخلوط

مدارهای مجتمع فرکانس رادیویی

طراحی سیستم های دیجیتال/ نهفته/ سیستم روی تراشه/ شبکه روی تراشه

الکترونیک دیجیتال/ VLSI

فناوری میکرو / نانو الکترونیک

ادوات نیمه هادی و فرآیند ساخت آنها

MEMS/NEMS/MOES

الکترونیک زیستی / کاربردی / قدرت

فیزیک و فناوری ساخت حسگرها

سایر موضوعات مرتبط با الکترونیک

قدرت

عایق، فشارقوی و گذراهای الکترومغناطیسی

دینامیک و پایداری سیستم قدرت

بهره برداری و برنامه ریزی سیستم قدرت

حفاظت سیستم قدرت

سیستم های توزیع انرژی الکتریکی

قابلیت اطمینان سیستم های انرژی الکتریکی

کیفیت توان الکتریکی

مدیریت انرژی و بازار برق

انرژی های تجدیدپذیر و تولید پراکنده

شبکه های هوشمند و ریزشبکه ها

ماشین های الکتریکی و ترانسفورماتورها

مبدل های الکترونیک قدرت

محرکه های الکتریکی

کنترل

سیستم های کنترل خطی

کنترل غیر خطی

کنترل مقاوم

سیستم های مقید

رباتیک

کنترل هوشمند

مدل سازی، تخمین، شناسایی سیستم و عیب یابی

هدایت و ناوبری

اتوماسیون و کنترل صنعتی

مخابرات

آنتن

مایکروویو، موج میلیمتری و تراهرتز

انتشار امواج، سازگاری الکترومغناطیسی و روشهای عددی در الکترومغناطیس

رادار و سونار

پردازش گفتار

پردازش تصویر و ویدئو

پردازش سیگنال های دیجیتالی

مخابرات سبز و کنترل توان

تخصیص منابع و مدیریت تداخل

مخابرات مشارکتی و رادیوشناختی

مخابرات سیار و بی سیم

مخابرات نوری

شبکه های مخابراتی

تئوری اطلاعات و کدینگ

رمزنگاری و مخابرات امن

کامپیوتر

سیستم های هوشمند و محاسبات نرم

پردازش هوشمند سیگنال

داده های حجیم و محاسبات ابری

شبکه های کامپیوتری و سیستم های توزیع شده

امنیت و رمزنگاری

فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک

مهندسی نرم افزار

معماری سیستم های کامپیوتری

مهندسی پزشکی

پردازش سیگنال های بیولوژیکی

تصویربرداری و پردازش تصاویر پزشکی

مدلسازی سیستم های بیولوژیکی

ابزار دقیق پزشکی

سایر موضوعات مرتبط با مهندسی پزشکی

_ صنعت و اقتصاد برق

نظرات