اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی

اولین همایش علمی هیات و آیین های مذهبی

محورهای همایش:

۱. سیر تحول و تطور هیات از حیث تعریف، ساختار، کارکرد، گونه ها، ابزار و وسایل عزاداری و ...

۲. سیر تحول و تطور آئین های مذهبی چون تعزیه، دسته های عزاداری، نخل گردانی و ...

۳. سیر تحول و تطور جایگاه اجتماعی مراسم سوگ و سرور و نسبت هیات با تحولات سیاسی اجتماعی

۴. سیر تحول و تطور منبر و سخنرانی، ادبیات دینی و شعر، مقتل نویسی و مقتل خوانی، نوحه، مدیحه، مداحی، سرود و... در هیات

۵. سیر تحول و تطور تعامل ادبی هیات با زبان ها و گویش های مختلف

۶. کتاب شناسی کتب اثرگذار و جریان ساز در رابطه با هیات و آئین های مذهبی

نظرات