همایش ملی آسیب شناسی  امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها

همایش ملی آسیب شناسی امر به معروف و نهی از منکر در دانشگاه ها

درباره همايش
يكي از بهترين جلوه هاي اخلاق اجتماعي در اسلام امر به معروف و نهي از منكر است . اهميت اين فريضه مقدس در اسلام ، به دليل نقش پايه ايي و اساسي آن در تحقق ساير احكام و دستورات ديني است اجراي آن ، تحقق دين و ترك آن ، فراموشي و كم رنگي آموزه هاي ديني را در پي دارد .

از اين رو يكي از مسائل مهم و اساسي امروز بازخواني و تطبيق مباني امر به معروف و نهي ازمنكر در دنياي مدرنيته و اجراي آن در مراكز علمي و دانشگاهي است.

از آنجايي كه اين فريضه نقش مهمي در فرآيند رشد علمي و مذهبي دانشجويان دارد و لذا در راستاي شناسايي راهكارهاي عملي پياده سازي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها و آسيب شناسي عدم اجراي موفق آن پس از انقلاب اسلامي و جهت رسيدن به يك دكترين قالب اجرا و كسب نظريات و تجربيات صاحب نظران و شناسايي شيوه هاي ارتباطي و ويژگيهاي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه سمنان براي اولين بار در كشور اقدام به برگزاري همايش با عنوان « آسيب شناسي  امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها » نموده است . بر اين اساس چون هدف برگزاري همايش اجراي اين فريضه مقدس در محيط هاي علمي (دانشگاه ها) مي باشد ، از اين رو رويكرد ما در همايش صرفاً علمي و تئوري سازي براي دستيابي به راهكارهاي عملي اجراي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاهها مي باشد.

اميد است كه نظريات منتج از اين همايش راهگشاي تصميمات عوامل مديريتي دانشگاه ها و تشكلهاي تأثير گذار در فرآيند حركت دانشجويي در احياي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها شود.

بخشهاي همايش
مقاله نويسي: در اين بخش علاقمندان بايد مقالات خود را پيرامون آسيب شناسي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها به دبيرخانه ارسال نمايند.
بند1: مقالات قبلاً در نشريات و يا مجلات داخلي و خارجي چاپ نشده باشد.
بند2: مقالات با رعايت اصول نگارش مقاله نويسي به صورت تايپ شده در محيط word و در قطع A4 همراه با CD ارسال گردد.
بند3: پايان نامه ويژه دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد و دكتري پذيرفته مي شود.
بند4: تدوين مقاله: پذيرش مقاله مرتبط با موضوع منوط به تدوين در سال 86 مي باشد.
 كتاب: چاپ و نشركتاب حتماً مي بايست پيرامون آسيب شناسي امر به معروف و نهي از منكربوده و تاريخ انتشار آن بين سال 82 تا سال 86 باشد.

توضيحات
1- آثار ارسالي مقاله و پژوهش حداكثر در 15 صفحه A4 و به همراه CD ارائه شود. مقالات بخش پژوهش مي بايستي به همراه خلاصه آثار حداكثر در دو صفحه و با شناسنامه اثر ارائه شود.
2- آثاري كه مغايرت موضوعي با محتوا و اهد اف همايش داشته باشد پذيرفته نمي شود.
3- به كليه شركت كنندگان همايش از سوي دبيرخانه به رسم ياد بود لوح اهد اء خواهد شد.
4- به هر اثر بايد شناسنامه اثر الصاق شود.
5- رعايت مهلت مقرر براي ارسال آثار به دبيرخانه همايش الزامي است.
6- مقاله منتخب و برتر به صورت كتاب چاپ خواهد شد.
7- دبيرخانه حق استفاده از آثار پذيرفته شده و برتر را با نام صاحب اثر براي خود محفوظ مي دارد.
8- هرگونه تغيير احتمالي در زمانبندي قبلاً توسط دبيرخانه مركزي همايش اعلام مي گردد.

محورهاي همايش
1- تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات و امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
2- مصاديق معروف و منكر در دانشگاه ها
3 مفهوم امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
4 تجربيات موفق امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
5 وضعيت موجود ومطلوب امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
6 ويژگي هاي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
7 راهكارهاي عملي پياده سازي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
8 نقش اساتيد در احياي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
9 آسيب هاي ترك امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
10 نقش مسئولان و مديران دانشگاه ها در اجراي امر به معروف و نهي از منكر
11 ضمانت هاي اجرايي امر به معروف و نهي از منكر در دانشگاه ها
12 نقش امر به معروف و نهي از منكر در حقوق و آزادي دانشجو
13 نقش امر به معروف و نهي از منكر در برتري و كرامت دانشجو
14 نقش امر به معروف و نهي از منكر در بيداري حركت دانشجويي
15 تأثير امر به معروف و نهي از منكر بر رشد علمي دانشجو
16 شيوه هاي ارتباطي امر به معروف و نهي از منكر در ارتباطات دانشجويي
17 نقش تشكلهاي دانشجويي در احياي فريضه امر به معروف و نهي از منكر
18 نهادهاي تأثير گذار در امر به معروف و نهي از منكر در فرآيند حركت دانشجويي
و غيره.....

جوايز
دو سفر حج عمره
دو سفر سوريه
دو  سفر عتبات عاليات
دو  سفرمشهد مقدس
دو سكه بهار آزادي
سه سكه نيم بهار آزادي
پنج سكه ربع بهار آزادي

نظرات