هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

اهداف:
هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران، عرصه اي بين المللي را براي اعضاء هيأت علمي دانشگاه ها، محققين، نخبگان، متخصصين، حرفه ورزان، مهندسين، دانشجويان تحصيلات تكميلي، و نمايندگان سازمان هاي دولتي و غير دولتي در كليّه زمينه هاي مهندسي عمران و محيط زيست فراهم مي آورد تا در آن آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و فناوري مهندسي عمران و محيط زيست در معرض ارائه و تبادل و تضارب افكار قرار گيرد. كنگره تلاش دارد تا نوآوري ، اجرا و ايمني پروژه هاي مهندسي عمران را، كه بر جامعه بشري و زيستگاه انساني و محيط طبيعي آن اثرگذار است ارتقاء بخشد. عناوين اصلي برگزيده شده براي كنگره هشتم، "پيشرفت هاي نو در مهندسي عمران و روند گسترش آن" و "آموزش و اخلاق در مهندسي عمران" ميباشند.

موضوعات:
فناوري اطلاعات
محيط زيست
آب
راه و حمل و نقل
نقشه برداري
مصالح ساختماني
مديريت و فناوري ساخت
خاك، پي و ژئوتكنيك
زلزله
آسيب پذيري و مقاوم سازي
سازه

نظرات