هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز

هشتمین کنگره سراسری ارتز و پروتز

مقدمه
با ياري خداوند متعال انجمن علمي ارتز و پروتز ايران هشتمين كنگره سراسري ارتز و پروتز را با همكاري انجمن مهندسي توانبخشي ايران، دانشگاههاي علوم پزشكي توانبخشي، ايران، اصفهان، دانشگاه جامع علمي-كاربردي هلال احمر، پژوهشكده مهندسي و علوم پزشكي جانبازان، مراكز ارتز و پروتز بنياد شهيد و امور ايثارگران، معاونت درمان سازمان بهزيستي و معاونت درمان و توانبخشي هلال احمر طي دو روز در آبان ماه 1387 برگزار مي نمايد. بدينوسيله از كليه اساتيد، پژوهشگران و صاحبنظران گرامي در رشته هاي ارتز و پروتز، كاردرماني، فيزيوتراپي، رشته هاي مهندسي مرتبط، متخصصين طب فيزيكي و توانبخشي، ارتوپدي، جراحان و متخصصين نورولوژي و روماتولوژي دعوت مي گردد تا با مشاركت فعالانه و ارائه دستاوردهاي نوين علمي و پژوهشي خود بر غناي اين كنگره بيفزايند.

هدف كنگره
ارائه نتايج جديدترين تحقيقات و دستاوردهاي علمي در زمينه ارتز و پروتز

 محورهاي مورد بحث كنگره
·       ارائه آخرين تحقيقات در زمينه تاثير ارتزها در درمان بيماريهاي ارتوپدي و نورولوژيكي
·       ارائه مقالات در زمينه طراحي و ساخت جديدترين ارتزها و پروتزها
·       ارائه مقالات در زمينه پيشرفتهاي اخير ارتزي و پروتزي در ايران و جهان
·       ارائه جديدترين تحقيقات در زمينه وسايل كمك توانبخشي
·       ارائه جديدترين تحقيقات مهندسي و پزشكي در زمينه ارتز و پروتز

دريافت فراخوان كنگره

نظرات