همایش بین المللی طب سنتی و مکمل

همایش بین المللی طب سنتی و مکمل

مركز تحقيقات طب سنتي و مكمل دانشگاه علوم پزشكي مازندران در نظر دارد، با همكاري انجمن ايرانشناسي فرانسه «كنگرۀ بين المللي طب سنتي و مكمل» را در آبان ماه 1387 برگزار نمايد.

اهداف كنگره عبارتند از:
معرفي طب سنتي و مكمل
ارائة پژوهشهاي انجام شده در زمينة طب سنتي و مكمل
بررسي قابليت انطباق طب سنتي و طب نوين (آلوپاتي)
طب سنتي و مكمل از ديدگاه اديان الهي
علل گرايش جامعه به طب سنتي و مكمل
تبيين جايگاه طب سنتي و مكمل در پيشگيري و درمان بيماريها
بررسي جنبه هاي اخلاق حرفه اي در طب سنتي
تبيين ابعاد اقتصادي طب سنتي و مكمل
اسطوره ها و منابع و طب سنتي

 
محورهاي علمي كنگره عبارتند از:
معرفي طب سنتي و مكمل
مباني طب سنتي و مكمل
طب سنتي از ديدگاه اديان الهي
علل گرايش جوامع به طب سنتي و مكمل
بهداشت و پيشگيري در طب سنتي و مكمل
تأثير اقتصاد، فرهنگ و عوامل اجتماعي در طب سنتي و مكمل
شيوه هاي درماني در طب سنتي و مكمل
اخلاق در طب سنتي و مكمل
عوارض جانبي در  طب سنتي و مكمل با آلوپاتي
گياهان داروئي در طب سنتي و مكمل و آلوپاتي
طب سنتي و مكمل در سالمندان
شيوه‌هاي درمان در طب سنتي و مكمل: مزاج شناسي يا طبايع، كاربرد طب سنتي و مكمل در اطفال، حجامت، فصد، زالو درماني

نظرات