همایش ملی مواد نو

همایش ملی مواد نو

پژوهشگاه مواد و انرژي به منظور ارتقاء دانش علمي كشور در زمينه مواد مهندسي جديد و نيز انتشار آخرين يافته‌هاي پژوهشي محققين و متخصصين دانشگاهي و صنعتي كشور، اقدام به برگزاري همايش ملي مواد نو در تاريخ 21 تا 23 خرداد ماه 1387 در محل سالن همايش‌هاي پژوهشگاه مواد و انرژي نموده است. لذا بدين وسيله از كليه پژوهشگران، متخصصان و صاحب نظران دانشگاهي و صنعتي دعوت مي شود تا ضمن مشاركت فعال، آخرين دستاوردهاي پژوهشي و تجربيات علمي و صنعتي خود را در زمينه‌هاي مختلف مرتبط با مواد نو در اين همايش ارائه دهند. مهمترين اهداف برگزاري اين همايش فراهم ساختن زمينه مناسب براي ارائه آخرين دستاوردهاي نوين علمي، پژوهشي و صنعتي در زمينه توليد، شناخت، كاربرد و بررسي ويژگي‌هاي مواد نو مهندسي، شناخت توانايي‌هاي علمي، پژوهشي و صنعتي كشور و تقويت ارتباط ميان دانشگاهها و صنايع و مراكز علمي پژوهشي، بررسي پيرامون آينده و چشم‌انداز مواد مهندسي جديد در ايران و جهان و ايجاد زمينه مناسب براي برگزاري همايش‌هاي مشترك ميان انجمن‌هاي علمي و صنايع كشور است. حضور فعال تمامي اساتيد، دانشجويان، پژوهشگران دانشگاهي و مديران و متخصين صنعتي موجب برگزاري پربارتر اين همايش خواهد شد.

موضوعات همايش

همايش در برگيرنده تمام موضوعات مرتبط با مواد نو مهندسي مي‌باشد. با اين وجود از نظر برگزاركنندگان همايش، موضوعات زير داراي اهميت بيشتري است:

1- مواد و ساختارهاي نانو
2- مواد زيستي (بيو مواد)
3- مواد هوشمند و حافظه دار
4- تكنولوژي سطح و لايه‌هاي نازك
5- فلزات گرانبها و نادر
6- توليد مواد نو در مقياس صنعتي و نيمه صنعتي
7- بررسي فني و اقتصادي فرآيندهاي توليد مواد جديد
8- مدل سازي محاسباتي مواد نو
9- شبيه سازي فرآيندهاي نوين توليد مواد
10- ساير موضوعات وابسته

فراخوان مقالات

از كليه علاقه مندان به ارائه مقاله دعوت مي شود تا مقالات خود را مطابق دستورالعمل تهيه مقالات ارسال نمايند. مقالات ارسال شده بايد دربرگيرنده يافته‌هاي نو و حاصل كارهاي پژوهشي اصيل و مفيد براي جامعه‌هاي علمي و صنعتي كشور بوده و پيش از اين در مجله يا كنفرانس علمي ديگري ارائه نشده باشد. پذيرش قطعي مقالات مستلزم دريافت مقاله كامل و تاييد داوران است. مقالات پذيرفته شده در يك مجموعه به صورت كتاب و لوح فشرده ارائه خواهد شد.
تعدادي از مقالات برگزيده در مجله مواد مهندسي به چاپ خواهد رسيد. در پايان مراسم به شركت كنندگان فعال و مقالات برجسته جوايزي اهداء خواهد شد.

نظرات