سالن همایشهای بین المللی هتل المپیک

سالنهای همایش واتاقهای جلسات باامکانات وقابلیتهای استانداردو ایده آل جهت برگزاری کلاسهای آموزشی وجلسات کارگروهی، وسمینارهای بین امللی

سالن همایش بین الملی:
مجهز به امکانات صوتی وتصویری پیشرفته ، صندلی مبله، سالن پذیرایی vipباورودی مجزا ،ویدئو پروژکتور وپرده اتوماتیک سن ونمایش، نمایشگر led. ایده آل جهت برگزاری سمینارها،کنفرانسهای علمی وآموزشی وتخصصی داخلی وخارجی.با ظرفیت 600نفر در طبقه همکف

سالن هگمتانه:
سالن چند منظوره هگمتانه باکلیه امکانات صوتی وتصویری باظرفیت 300نفر.

اتاق جلسات:
سالنهای جلسات وکلاسهای آموزشی مکانی مناسب جهت برگزاری جلسات کارگروهی وکارگاه های آموزشی همراه باامکانات صوتی وتصویری ، ویدئو پروژکتور، رایانه ،پرده نمایش واینتر نت باظرفیت30تا100نفر

نظرات