گروه بین المللی راهبران

مسئول تدوین استاندارد ملی برگزاری گردهمایی های ایران از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.مشاور کمیسیون انجمن های علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)

گستردگي نيازهاي امروز جامعه ي ما كه با توسعه ي عصرماشيني و تنوع مطالبات اجتماعي، رو به افزايش است ، باعث مي شود تا انسان در كسوت يك مدير در سطح كلان و خرد، نيازمند ارتباط سازنده با ارگان هاي مختلف و نهادهاي خدماتي گوناگون باشد تا بتواند از آنها در راستاي توسعه استفاده نمايد.
 
تنوع تخصص هاي مورد نياز كه بعضاً به صورت پراكنده و متمايز از يكديگر در بين عوامل مربوط، در سطح اجتماع، توزيع شده است، متضمن آن است كه شما با صرف هزينه هاي بالا و هماهنگي هاي بي شمار، و اتلاف فرصت هايي كه قطعاً مي توانند باروري بيشتري را به دنبال داشته باشند، به رفع احتياجات خود
بپردازيد.
بر اين اساس، لزوم توسعه ي شركت هاي چندمنظوره كه بتوانند اغلب احتياجات ضروري افراد جامعه را به صورت متمركز و با صرف هزينه و فرصت كمتر، پاسخ دهند، بسيار ضروري به نظر مي رسد.
گروه بين المللي راهبران ، از جمله ي اين شركت هاي چند منظوره است كه در هفت واحد و با استفاده از متخصصين و كارشناسان باسابقه و جوان، به صورت متمركز به اغلب نيازهاي ضروري مديران در سطح خرد و كلان پاسخ مي دهد.
شما مي توانيد با مشاوره ي متخصصين ما در واحد طراحي و معماري داخلي، از آرامش كاملي در منزل شخصي و محل كار خود برخوردار باشيد و با تمركز ذهني خود به سازماندهي نيروهاي زيرمجموعه بپردازيد.
وكلاي پايه يك دادگستري و حسابرسين زبده ي ما در واحد خدمات اداري و مالي، امور حقوقي، حسابرسي و گردش مالي شما را به عهده مي گيرند و شما در كسوت يك مدير، به حسن انجام كار نظارت كرده و با توجه به اهميت برخورداري نيروهايتان از دانش روز، از علم و قدرت انتقال داده هاي نوين ما در واحد آموزش
بهره مي گيريد.
براي معرفي شركت يا موسسه ي خود نياز داريد كه آن را در سطح گسترده معرفي كنيد، لذا از نيروهاي متخصص و با تجربه ي ما در واحد طراحي، چاپ و تبليغات، بهره مند مي شويد و تجربه ي ما در واحد برگزاري همايش ها و كنفرانس ها ، جايگاه شما را در بين مخاطبين خاص مستحكمتر از قبل مي نمايد.

شايد نياز داشته باشيد كه در بخش عمده اي سرمايه گذاري كنيد، اين بخش در گروه بين المللي راهبران به فعاليت هاي عمراني و ساخت و ساز مشغول است، كه شما مي توانيد با مشاركت در واحد مهندسي عمران و معماري، فعاليتي موثر داشته باشيد و بدين ترتيب علاوه بر مديريت كارآمد خود، سرمايه ي خود را به يك پروژه ي عمراني يا ساختماني اختصاص داده ايد تا در زمان مقتضي به بهترين نحو ممكن از آن بهره جوئيد. گروه بين المللي راهبران اميدوار است كه با ارائه ي اين فعاليت هاي متمركز و با برخورداري از وجدان كاري، نظم اجتماعي و اخلاق حرفه اي ، ضمن جلب رضايت مديران و توليدكنندگان كالاهاي داخلي، گام موثري در عرصه ي اعتلاي ميهن عزيز اسلامي مان بردارد.

گروه بین المللی راهبران

نظرات