فهرست سالن کنفرانس شهر تهران
مرکز همایش های بین المللی بیمارستان پیامبرانمرکز همایش های بین المللی بیمارستان پیامبران

مرکز همایش های بین المللی بیمارستان پیامبران

سالن همایش مجهز با ظرفیت ۲۶۰ نفر در شهر تهران

سالن کنفرانس VIP مجموعه فرهنگی فرزشی تلاشسالن کنفرانس VIP مجموعه فرهنگی فرزشی تلاش

سالن کنفرانس VIP مجموعه فرهنگی فرزشی تلاش

سالن کنفرانس VIP مجموعه فرهنگی فرزشی تلاش یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن کنفرانس محکسالن کنفرانس محک

سالن کنفرانس محک

سالن کنفرانس محک یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن آرش پژوهشگاه صنعت نفت ایرانسالن آرش پژوهشگاه صنعت نفت ایران

سالن آرش پژوهشگاه صنعت نفت ایران

سالن آرش پژوهشگاه صنعت نفت ایران یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

سالن خواجه نصیر مرکز همایش های صدا سیماسالن خواجه نصیر مرکز همایش های صدا سیما

سالن خواجه نصیر مرکز همایش های صدا سیما

تالار خواجه نصیر با ظرفیت ۴۹۱ صندلی از سالنهای مرکز همایشهای صدا و سیما می باشد.

مجموعه مذاکرات مرکز همایش های صدا سیمامجموعه مذاکرات مرکز همایش های صدا سیما

مجموعه مذاکرات مرکز همایش های صدا سیما

مجموعه مذاکرات مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

لابی چند منظوره خورشید مرکز همایش های صدا سیمالابی چند منظوره خورشید مرکز همایش های صدا سیما

لابی چند منظوره خورشید مرکز همایش های صدا سیما

لابی چند منظوره خورشید مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

مرکز همایش های مجتمع فنی تهرانمرکز همایش های مجتمع فنی تهران

مرکز همایش های مجتمع فنی تهران

سالن آمفی تئاتر ۱۲۰ نفره با کلیه امکانات صوتی و تصویری طراحی ویژه و مدرن که با استانداردهای ارگونومیک تجهیز ...

مجموعه فرهنگی ورزشی تلاشمجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالارهای فیض و عطار مرکز همایش های صدا سیماتالارهای فیض و عطار مرکز همایش های صدا سیما

تالارهای فیض و عطار مرکز همایش های صدا سیما

تالارهای فیض و عطار مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار شیخ بهایی مرکز همایش های صدا سیماتالار شیخ بهایی مرکز همایش های صدا سیما

تالار شیخ بهایی مرکز همایش های صدا سیما

تالار شیخ بهایی مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار شیخ مفید مرکز همایش های صدا سیماتالار شیخ مفید مرکز همایش های صدا سیما

تالار شیخ مفید مرکز همایش های صدا سیما

تالار شیخ مفید مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار ابن سینا مرکز همایش های صدا سیماتالار ابن سینا مرکز همایش های صدا سیما

تالار ابن سینا مرکز همایش های صدا سیما

تالار ابن سینا مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار مولانا مرکز همایش های صدا سیماتالار مولانا مرکز همایش های صدا سیما

تالار مولانا مرکز همایش های صدا سیما

تالار مولانا مرکز همایش های صدا سیما یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار حکمت مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملیتالار حکمت مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی

تالار حکمت مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی

تالار حکمت مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

تالار فرهنگ مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملیتالار فرهنگ مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی

تالار فرهنگ مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی

تالار فرهنگ مرکز همایشهای بین المللی کتابخانه ملی یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد