فهرست سالن کنفرانس شهر ساری
دهکده تجاری نیاوران ساریدهکده تجاری نیاوران ساری

دهکده تجاری نیاوران ساری

سالن همایش دهکده تجاری نیاوران آماده برگزاری کنسرت ها و همایش ها ,سخنرانی ها در ساری.

سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله ساریسالن کنفرانس شماره دو هتل بادله ساری

سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله ساری

سالن کنفرانس شماره دو هتل بادله ساری یک سالن کنفرانس در شهر ساری می باشد