اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

اولین کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی

اگرچه تمرکز کنفرانس بین المللی زیست شناسی گیاهان دارویی بر جنبه های مختلف بیولوژیکی این گیاهان می باشد، اما پرداختن به موضوعات پرورش و کاربردهای گیاهان دارویی نیز در مرکز توجه برگزارکنندگان کنفرانس قرار داشته و از جنبه های انحصاری این گردهمایی، تبادل اطلاعات درخصوص جلبک ها و گلسنگ های دارویی می باشد.
محورهای همایش:
- فیزیولوژی تغذیه و متابولیسم گیاهان دارویی
- سیستماتیک و تنوع زیستی گیاهان دارویی
- زیست فناوری و ژنتیک گیاهان دارویی
- بیوشیمی و متابولیت های ثانویه گیاهان دارویی
- رشدونمو و تکوین گیاهان دارویی
- جلبک ها و گلسنگ های دارویی
- مردم گیاهشناسی و سنت های دیرینه
- کاربرد گیاهان دارویی در صنایع مختلف

نظرات