هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی

محورهای کنفرانس:

زمین شناسی

آب شناسی
چینه شناسی و دیرینه شناسی
رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
پترولوژی
کانی شناسی
زمین شناسی اقتصادی
زمین شیمی
زمین شناسی مهندسی
زمین شناسی ساختاری و زمین ساخت
زمین فیزیک و لرزه زمین ساخت
زمین شناسی نفت و منابع انرژی
زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی
مخاطرات زمین شناختی
سنجش از دور زمین شناختی و سامانه اطلاعات جغرافیایی
زمین ریخت شناسی و زمین شناسی کواترنری
زمین گردشگری
زمین شناسی شهری
زمین شناسی دریایی
گوهرشناسی
نانوزمین شناسی
افق های نو در زمین شناسی
و دیگر رشته های مرتبط

معدن

فرآوری مواد معدنی

خردایش و مدل سازی
خواص سنجی و پرعیارسازی
هیدرومتالورژی
اکتشاف معدن

ژئوشیمی اکتشافی
ژئوفیزیک
ارزیابی ذخیره
دورسنجی و GIS
استخراج معدن

چالزنی و انفجار
بارگیری و باربری
معدن کاری زیرزمینی
تهویه معادن
طراحی معادن
اقتصاد معدن
مکانیک سنگ

کنترل زمین و نگهداری
حفرچاه و فضای زیرزمینی
ژئوتکنیک
محیط زیست، بهداشت و ایمنی در معادن

پایش آلودگی های منابع آبی، خاک و هوا
تصفیه پساب های معدنی
ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه های مرتبط با معادن و صنایع معدنی
بازسازی معادن
مواد

· مواد پیشرفته
نانو، بایو، مواد مغناطیسی، الکترومغناطیس، پیزوالکتریک، پلیمر، مواد هوشمند، فیزیک حالت جامد

· مهندسی سطح و خوردگی
پوشش، خوردگی، الکتروشیمی، سایش

· ریخته گری و انجماد
ذوب، آلیاژسازی، روش های انجماد، فوم فلزی

· جوشکاری و اتصال
لایه نشانی سطحی، انواع روش های جوشکاری ذوبی و حالت جامد، لحیم کاری سخت و نرم، اتصالات فاز مایع گذرا و

· شبیه سازی و مدل سازی
شبیه سازی و مدل سازی رایانه ای و فیزیکی، مدل سازی فرایند

· مواد مهندسی
سرامیک، چینی، لعاب، شیشه، مواد دیرگداز

· متالورژی فیزیکی
ساختار کریستالی فلزات، رفتار الاستیک فلزات، عیوب کریستالی، متالوگرافی، نمودارهای فازی، نفوذ در فلزات، استحاله های فازی، ساختار الکترونی فلزات، عملیات حرارتی

· متالورژی استخراجی
پیرومتالورژی، هیدرومتالورژی، الکترومتالورژی، سنتز، بازیافت، اکتشاف و استخراج معدن

· متالورژی مکانیکی
خواص مکانیکی مواد، شکل دهی مواد، عملیات ترمومکانیکی

· متالورژی پودر
روش های نوین متالورژی پودر، HIP، CIP، MIM، داربست، پرینت سه بعدی

· انرژی، محیط زیست و مدیریت راهبردی
مواد سبز، انرژی های نو، انرژی های تجدید پذیر، بازیافت مواد، کاهش آلودگی، کاهش مصرف انرژی، مدیریت حوزه انرژی و منابع

نظرات