چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

چهارمین دوره همایش ملی مدیریت حسابداری و مهندسی صنایع

محورهای همایش:

 • مدیریت دولتی
 • مدیریت بازرگانی
 • مدیریت صنعتی
 • مدیریت اجرایی
 • مدیریت تکنولوژی
 • مدیریت MBA
 • اقتصاد
 • مهندسی صنایع
 • مدیریت علوم اداری
 • حسابداری
 • مدیریت فناوری اطلاعات
 • اقتصاد

نظرات