پنجمين كنفرانس ملي صنعت سيمان و افق پيش رو

پنجمين كنفرانس ملي صنعت سيمان و افق پيش رو

 

 
 "پنجمين كنفرانس ملي و اولين كنفرانس بين المللي صنعت سيمان و افق پيش رو" گام‌هايي رو به جلو در صنعت
سيمان در جهت دستيابي به جهاني بدون كربن يا با ميزان كربن كم را بررسي مي‌نمايد. توليدكنندگان سيمان كه

فعاليت‌هايي از جمله توليد، بسته‌بندي، توزيع و فروش مواد سيماني را صورت مي‌دهند، به درستي به عنوان

رهبران سيمان‌هاي بدون كربن معرفي شده‌اند. اين كنفرانس، با هدف بررسي نيازهاي صنعت سيمان و فراهم‌

آوردن بستر لازم جهت همكاري بيشتر بين محققان و پژوهشگران برنامه‌ريزي شده است. لذا بدينوسيله از تمامي

متخصصان، كارشناسان، دانشجويان و پژوهش‌گران مراكز علمي، تحقيقاتي و صنعتي دعوت مي‌شود با شركت در

برنامه‌هاي متنوع اين كنفرانس، در اين رويداد مهم علمي مشاركت نموده و آخرين دستاورد‌هاي علمي، پژوهشي

و اجرايي خود را در موضوعات مربوط به صنعت سيمان و افق پيش‌رو ارائه نمايند.
 
محورهاي همايش:
 
 • انرژي و محيط زيست در صنعت سيمان
 • اقتصاد محيط زيست و انرژي و توسعه پايدار در صنعت سيمان
 • ايمني، بهداشت و محيط زيست (HSE) در صنعت سيمان
 • كنترل كيفيت و استانداردها در صنعت سيمان
 • بهينه سازي و ارتقاء فناوري هاي توليد در صنعت سيمان
 • كنترل و بهينه سازي تركيبات شيميايي و فازي انواع سيمان
 • شيمي سيمان و مواد سيماني پايدار
 • كنترل و بهينه سازي خواص سيمان
 • بهينه سازي مصرف انرزي و سوخت هاي جايگزين در صنعت سيمان
 • مديريت اقتصادي و مهندسي فروش و حمل و نقل در صنعت سيمان
 • استراتژي و راهبردهاي تعمير و نگهداري دستگاه ها و تجهيزات در صنعت سيمان
 • كاربردها و عملكردهاي نوين در صنعت سيمان

نظرات