هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation 2019)

هفتمین کنفرانس بین المللی ایستگاه های آینده اتحادیه بین المللی راه آهن ها (UIC NextStation 2019)

راه آهن جمهوري اسلامي ايران و اتحاديه بين المللي راه آهن‌ها (UIC) در نظر دارند با مشاركت يكديگر، هفتمين كنفرانس ايستگاه هاي آينده (Nextstation) را از تاريخ 11 الي 13 نوامبر سال جاري ميلادي در تهران برگزار نموده تا مديران و تصميم گيرندگان صنعت ريلي جهان بتوانند در جريان اين اجلاس، آخرين تجارب و اقدامات انجام شده خود را در خصوص طراحي، تامين مالي و بهره برداري از ايستگاه‌هاي راه آهن با يكديگر به اشتراك بگذارند.

در كنفرانس UIC nextstation 2019 موضوعات زير مطرح خواهد شد:
1 – مديريت ايستگاه و تامين مالي ايستگاه
2 – پايداري و بهره وري انرژي
3 – جا بجايي، قابليت دسترسي و به هم پيوستگي خطوط
4 – خدمات و بازرگاني
5 – تعامل ميان ايستگاه‌ها و شهرها
6 – طراحي ايستگاه
7 – ايمني و امنيت
8 – فناوري هوشمند

نظرات