اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

اولین کنگره دانشجویی دندانپزشکی شمال کشور

دانشكده‌ي دندانپزشكي علوم پزشكي مازندران واقع در مجتمع دانشگاهي پيامبر اعظم ساري اولين ورودي دانشجويان خود را در سال ۱۳۸۸ پذيرش كرد و اكنون پس از گذشت يك دهه از تاسيس آن اين افتخار را داريم كه ميزبان شما دانشجويان در اولين كنگره‌ي دندانپزشكي شمال كشور (NORTH DENT) باشيم

محور هاي كنگره

دندانپزشكي از تشخيص تا طرح درمان
جراحي دهان فك و صورت
اندودنتيكس
پروتزهاي دنداني و بي دنداني
دندانپزشكي ترميمي و زيبايي
پريودنتيكس
دندانپزشكي كودكان
ارتودنسي
علوم پايه در دندانپزشكي
دندانپزشكي جامعه‌نگر

نظرات