چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری

چهارمین کنفرانس ملی نقش تکنولوژی و فناوری های پایدار در مهندسی عمران و معماری

نقش روز افزون دستاوردهاي مهندسي عمران و معماري، هماهنگي جامعه علمي و صنعتي در اين عرصه را ضروري مي نمايد. از اين رو موسسه ي پژوهشي پارس همايش بين الملل اقدام به برگزاري همايش در اين زمينه نموده است. لذا چهارمين كنفرانس ملي نقش تكنولوژي و فناوري هاي پايدار در مهندسي عمران و معماري ،در اسفند ماه 1394 برگزار مي شود.

 

محورهاي كنفرانس:

-انديشه ها و فن آوري هاي نو در معماري وشهرسازي
- زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي
- برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري
- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي
- شهرسازي و توسعه نوين شهري
- مرمت بافت ها وآثار تاريخي
- معماري و شهرسازي اسلامي
- فرهنگ، هنر و معماري
- معماري وتوسعه پايدار
- معماري داخلي
- پايداري در شهرسازي
- انرژي هاي پايدار
- پايداري و محيط زيست
- بحران آب و راهكارهاي كاهش مصرف
- تاثير بزرگراهها و شاپينگ مال ها در بافت شهري
- مهندسي تخريب در صنعت ساختمان
- مباني و اصول مهندسي تخريب ، مديريت و نظارت تخريب 
- بوم شناسي
- مقاوم سازي و بهسازي ساخته هاي شهري
- برنامه ريزي منطقه اي و شهري
- مديريت شهري
- طراحي شهري
- مديريت پروژه 
- شريان هاي حياتي و حمل و نقل شهري
- فضاهاي سبز و محيط زيست شهري
- اصول مهندسي و كنترل آلاينده هاي محيط زيست در شهرها
- مدريت سيستم هاي حمل و نقل
- شهرهاي جديد و توسعه پايدار شهر

- مهندسي سازه
- مهندسي زلزله
- مهندسي ژئوتكنيك
- مديريت ساخت و اجرا
- آموزش و توسعه مهندسي عمران
- مهندسي راه، حمل و نقل وترافيك
- نقشه برداري، ژئودزي و ژئوماتيك
- فن آوري هاي نو در مهندسي عمران
- ايمني، مديريت بحران و پدافند غير عامل
- مهندسي منابع آب، سازه هاي هيدروليكي و دريايي

و ساير موضوعات مرتبط ...

 

نظرات