سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

سومین همایش ملی مصالح ساختمانی و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

محورهاي همايش:

-فناوري هاي نوين ساخت
-توليد صنعتي ساختمان
-ساختمانهاي هوشمند و تجهيزات مرتبط
-مصالح نوين ساختماني
-پيش ساخته سازي
-بهينه سازي مصرف انرژي در صنعتي سازي ساختمان
-راههاي بكار گيري از فن آوري هاي نوين در بافت فرسوده
-سيستم سازه اي با رويكرد صنعتي
-مصالح جديد در سبك سازي ساختمان
-آسيب شناسي موانع اجرايي استفاده از فن آوري هاي نوين
-كاربرد فن آوري هاي نوين ساختماني در مسكن روستايي
-كامپيوتر و رباتيك در صنعت ساخت و ساز
-صنعتي سازي و مسائل اجتماعي فناوري هاي نوين
-الگوهاي بومي و محلي در فن آوري هاي نوين ساخت
-راهكارهاي فرهنگ سازي و گسترش فن آوري هاي نوين در صنعت ساختمان
-مديريت ساخت و ساز نوين در كشورهاي در حال توسعه
-صنعتي سازي و موفقيت پروژه هاي عمراني (كيفيت،زمان،هزينه)
-مديريت ماشين آلات، مصالح، طراحي و زيرساخت ها در استفاده از فن آوري هاي نوين
-بهداشت، ايمني و محيط زيست در فن آوري هاي نوين ساخت و ساز
-استفاده از مصالح و فن آوري هاي نوين جهت باز سازي پس از حادثه (زلزله، سيل و غيره...)
-و ساير موضوعات مرتبط ...

نظرات