نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد

نخستین کنگره گرامیداشت شهدای پیشمرگان مسلمان کرد

محورهاي همايش:

- كردستان، ايثار و مقاومت

- نقش فرهنگي اسلامي در مقاومت مردم كردستان

- نقش پيشمرگان مسلمان كرد در ثبات سياسي و وحدت ملي

- نقش خانواده ي پيشمرگان مسلمان كرد در استمرار مبارزه و مقاومت

- نقش انديشه هاي تقريبي و عملكرد مهاجرين و انصار در امنيت پايدار كردستان

- و...

 

 

نظرات