سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

سومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

محورهاي كنفرانس:

-الكترونيك

-مخابرات

-قدرت

-كنترل

-هوش مصنوعي

-مهندسي پزشكي

-فناوري اطلاعات (IT)

نظرات