دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر

اهداف همايش:

- ايجاد فضاي مناسب براي گردهمايي دانشجويان و اعضاي هيات علمي برق و كامپيوتر

- ايجاد انگيزه بين محققين جهت انجام فعاليت هاي پژوهشي

- گردآوري و ارائه دست آوردهاي علمي و پژوهشي برق و كامپيوتر

- تجربه انجام كارهاي گروهي با مشاركت دانشجويان و اعضاي هيات علمي در زمينه هاي مختلف اجرايي وعلمي-كاربردي

- ايجاد ارتباط مؤثر بين نهادها ‏ادارات صنايع و دانشگاهيان

- هدايت پژوهش هاي دانشگاهي در راستاي نيازهاي صنعت

- فراهم آوردن بستري مناسب جهت ارتباط پژوهشگران ممتاز و صاحبان صنايع و كارآفرينان

 

 

 

محورهاي همايش:

- الكترونيك
- قدرت سيستم
- كنترل
- مخابرات سيستم
- ماشين هاي الكتريكي
- فناوري اطلاعات و ارتباطات
- كامپيوتر_نرم افزار و سخت افزار
- هوش مصنوعي
- معماري كامپيوتر
- سيستم هاي هوشمند
- مخابرات ميدان
- مهندسي پزشكي
- تجارت الكترونيك
- امنيت شبكه و اطلاعات
- و...

نظرات