دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

دومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

اين كنفرانس به همت دانشكده مهندسي مكانيك دانشگاه سمنان و انجمن مهندسان مكانيك ايران با هدف ايجاد فضاي تبادل اطلاعات و نتايج تحقيقات بين مهندسان مكانيك، مهندسان شيمي و ديگر رشته هاي مرتبط در راستاي گسترش و ارتقاي جايگاه مباحث انتقال حرارت و جرم در علوم مهندسي و همچنين رشد و توسعه تحقيقات علمي كاربردي در بين اساتيد، متخصصان، پژو هشگران و دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي برگزار مي گردد.

 


محورهاي كنفرانس:

- انتقال حرارت جابجايي، هدايت و تشعشع
- جريانهاي چند فازي
- انتقال حرارت و جرم در محيطهاي متخلخل
- انتقال حرارت در ابعاد ميكرو و نانو
- فرآيندهاي انتقال حرارت و جرم در سيستمهاي بيولوژيكي
- كاربرد انتقال حرارت و جرم در صنايع حرارتي و نيروگاهي
- روشهاي تركيبي و اندازه گيري در انتقال حرارت و جرم
- كاربرد انتقال حرارت در فولاد و صنايع وابسته
- انتقال حرارت در سيستمهاي الكترونيكي و ميكرو الكتريك
- انتقال حرارت و جرم در توربينهاي گازي
- انتقال حرارت و جرم در فرآيند احتراق
- بررسي و تعيين خواص ترموفيزيكي
- ترموديناميك و بهينه سازي انرژي
- محيط زيست و انرژي پاك
- انتقال حرارت معكوس
- پيل هاي سوختي
- كرايجنيك

 

 


رئيس دانشگاه سمنان و رياست افتخاري همايش:
دكتر علي خير الدين
دبير كنفرانس: دكتر محمدصادق ولي پور
دبير علمي كنفرانس: دكتر فرهاد طالبي
دبير اجرايي كنفرانس: دكتر محمد دامغاني نوري

نظرات