اولین همایش ملی محیط زیست

اولین همایش ملی محیط زیست

 دانشگاه پيام نور استان اصفهان در نظر دارد به منظور ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و ارائه دستاوردهاي زيست محيطي محققان و پژوهشگران حوزه محيط زيست در راستاي ارتقاء كلان سطح محيط زيست كشور و نيل به توسعه پايدار، اولين همايش ملي محيط زيست دانشگاه پيام نور را در روز 1 خرداد ماه 1393 در شهر اصفهان برگزار ‌نمايد.

 

 


محورهاي همايش

آب و فاضلاب

- انواع آلاينده هاي آب
- تصفيه آب و فاضلاب براي مصارف شهري و صنعتي
- مديريت كاهش آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني
- اثرات زيست محيطي افت آبهاي زيرزميني
- استانداردهاي كيفي آلودگي آب و حدود مجاز آلاينده ها و پساب هاي تصفيه شده
-  مديريت و استفاده مجدد از پساب و لجن قاضلاب
- فن آوريهاي نوين در پايش و حذف آلاينده هاي آب
- علل خشكسالي سال هاي اخير
- خشك شدن تالابها
- روش هاي نوين آبياري مديريت و بهره برداري از منابع آب جهت افزايش بهره وري در بخش كشاورزي

 

هوا و صوت

- پايش و كنترل آلاينده هاي خروجي از منابع ثابت و متحرك
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي صوتي
- شناسايي و پايش آلاينده هاي هواي شهري و صنعتي
- استانداردهاي كيفيت هواي شهري و محيط كار
- مدل سازي انتشار آلودگي هوا
-  پهنه بندي آلودگي هوا با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS)
- ارائه و بررسي طرحهاي جامع كاهش آلودگي هوا
- ريزگردها و اثرات زيست محيطي آن
- ابعاد بهداشتي و روانشناختي تاثيرات آلودگي هوا

 

خاك و پسماند

- شناسايي و پايش آلاينده هاي خاك
- حذف آلاينده هاي خاك با استفاده از فناوري هاي فيزيكي، شيميايي و ميكروبيولوژيكي و غيره
- استانداردهاي حد مجاز آلاينده ها در خاك
- مديريت پسماندها (جمع آوري، كاهش از مبداء، دفع، دفن، بازيافت، كمپوست و ... )
- مكان يابي و طراحي لندفيل

 

انرژي

- محيط زيست و انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- تحقيق و توسعه روشهاي نوين ارتقاي بهره وري انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- فن آوريهاي توليد،ذخيره سازي و مصرف انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد
- اثرات زيست محيطي استفاده از منابع مختلف انرژي
- مصرف بي رويه انرژي و اثرات سو زيست محيطي
-  بهينه‌سازي مصرف انرژي

 

محورهاي ويژه

- استفاده از فن آوريهاي نوين مهندسي محيط زيست در پايش و حذف آلاينده هاي محيط زيست
- كاربرد سنجش از دور و سامانه هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS) در محيط زيست
- به كارگيري نانوتكنولوژي در فيلتراسيون فاضلاب هاي شهري و صنعتي
- فن آوري هاي نوين كاهش و حذف گازهاي آلاينده و ذرات خروجي از دودكش صنايع
- كاربرد GIS در شناسايي و پهنه بندي آلاينده هاي زيست محيطي
- كاربرد سنجش از دور در شناسايي و پايش آلاينده ها
- ارزيابي اثرات زيست محيطي
-  تجزيه و تحليل عوامل جغرافيايي موثر بر ايجاد و تشكيل آلودگي هواي شهر اصفهان
- خشكي باتلاق گاوخوني و اثرات زيست محيطي آن
- كاربرد بيوتكنولوژي در حفظ محيط زيست
- بررسي مدلهاي رياضي و نرم افزاري پخش آلاينده ها
- شناسايي و كنترل آلودگي هاي ناشي از معادن كشور
- نقش مهندسي محيط زيست در انجام موثر مطالعات ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحها (EIA)
- محيط زيست و فناوري اطلاعات
- محيط زيست و دولت الكترونيك
- روشهاي نهادينه سازي فرهنگ زيست محيطي
- گرمايش جهاني و اثرات منطقه اي آن
- عوامل موثر بر آلودگي آب زاينده رود
- بحران آب زاينده رود و اثرات زيست محيطي آن
- تنوع زيستي استان اصفهان
- حفاظت از گونه هاي در معرض خطر انقراض استان اصفهان
- علل واقعي شيوع بيماري هايي نظير سرطان و ام اس
- بررسي تطابق معماري جديد اصفهان با شرايط اقليمي اصفهان

نظرات