کنگره ملی صنایع آهن و فولاد

کنگره ملی صنایع آهن و فولاد

محورهاي همايش:

زمين شناسي و اكتشاف
- سنگ شناسي، دگرساني و كانه نگاري
- شرايط زمين شناسي و نحوه تشكيل كانسارها
- روشهاي ژئوشيميايي
- روشهاي ژئوفيزيكي
- مطالعات دورسنجي و GIS
- تخمين و ارزيابي ذخاير آهن

استخراج و مكانيك سنگ
- روشهاي استخراج روباز و زيرزميني
- ماشين آلات و ترابري در معادن
- چالزني و آتشباري
- ارزيابي هاي مكانيك سنگي و تحليل پايداري سازه ها
- تهويه در معادن
- آبكشي در معادن

فرآوري و هيدرومتالورژي
- خردايش و طبقه بندي
- روشهاي جدايش فيزيكي و فلوتاسيون
- روشهاي جدايش شيميايي و هيدرومتالورژيكي
- مدلسازي، شبيه سازي و كنترل فرايند
- زيست فرآوري
- نانوفرآوري و نانومواد

پيرومتالورژي و الكترومتالورژي
- روشهاي استحصال آهن و توليد فولاد
- توليد محصولات پايه آهن و آلياژسازي
- نانوفناوري در صنايع آهن و فولاد
- خوردگي در صنايع آهن و فولاد
- جوشكاري
- كنترل و اتوماسيون متالورژيكي

بهداشت، ايمني و محيط زيست (HSE)
- بهداشت فيزيكي و رواني
- برنامه ريزي و آموزش فرهنگ ايمني
- شناسايي، كنترل و مديريت آلودگي هاي صوتي
- شناسايي، كنترل و مديريت آلودگي هاي هوا
- شناسايي و كنترل پسابها، پسماندها و باطله هاي معدني
- ارزيابي اثرات زيست محيطي بر محيطهاي شهري (EIA)

ساير زمينه هاي مرتبط
- مديريت و رفتار سازماني
- اخلاق مهندسي و حرفه اي
- اقتصاد و بازاريابي
- ارتباط صنعت و دانشگاه
- آموزش در دانشگاه و صنعت
- اشتغال زايي و ارتقاء شغلي

 

رئيس كنگره: دكتر حميد خوشدست
(مجتمع آموزش عالي زرند، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
دبير اجرايي كنگره: دكتر عليرضا شاكر
(مجتمع آموزش عالي زرند، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
دبير علمي كنگره: دكتر مهدي ايرانمنش
(مجتمع آموزش عالي زرند، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
مشاور كنگره: دكتر حميد دوست محمدي
(دانشكده فني و مهندسي، دانشگاه شهيد باهنر كرمان)

نظرات