نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق

نخستین کنگره اتوماسیون صنعت برق

همزمان با برگزاري كنگره سمينارهاي صنعتي، ميزگردهاي تخصصي و نمايشگاه صنعتي با حضور صاحب‌نظران دانشگاهي و صنعتي و سازمان‌هاي مرتبط در زمينه‌هاي موضوعي كنگره برگزار مي‌شود. از علاقمندان ارائه كارگاههاي آموزشي دعوت مي‌شود پيشنهادهاي خود را تا تاريخ اول بهمن 91 به دبيرخانه كنگره ارسال كنند. نظر به ضرورت ارتباط بيشتر دانشگاه و صنعت، كميته برگزاركننده كنگره در اين دوره در نظر دارد توجه ويژه اي به بخش ارتباط با صنعت نمايد. به اين منظور، بخش خاصي به شناسايي و توسعه پژوهش‌هاي كاربردي اختصاص خواهد يافت. در اين راستا و به منظور حضور بيشتر صنعتگران و تشويق پژوهش‌هاي كاربردي، نشستهاي ويژه‌ اي در كنار ساير نشست‌هاي كنگره به صنعت اختصاص داده خواهد شد.

 


موضوعات كنگره:

- حفاظت، كنترل و اتوماسيون نيروگاه ها، پست ها و شبكه ها
- شبكه هاي برق هوشمند و ريز شبكه ها
- ارتباطات در اتوماسيون صنعت برق
- الكترونيك قدرت
- امنيت
- كاربرد شناسايي الگو در اتوماسيون صنعت برق
- مديريت شبكه هاي ديتا
- سيستم هاي نهفته در صنعت برق
- طراحي و معماري نرم افزارهاي اتوماسيون
- رباتيك در صنعت برق
- خودكارسازي و هوشمندسازي
- انرژي هاي نو
- ايمني

نظرات