نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس

نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس

زاگرس راهبردي ترين سيستم كوهستاني كشور عزيزمان ايران است زيرا از لحاظ داشته هاي گياهي و جانوري يكي از غني ترين زيستگاه هاي كره زمين به شمار آمده كه با داشتن پوشش جنگلي بسيار مناسب نزديك به چهل درصد از منابع آب شيرين ايران را تامين كرده و از سوي ديگر از بروز خساراتي همچون سيل و خشكسالي جلوگيري به عمل مي آورد.
بر بنياد آمار هاي رسمي منتشر شده رشته كوههاي زاگرس از مناطقي همچون كرانه هاي درياچه وان در تركيه آغاز و استانهاي آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه، ايلام، لرستان، چهار محال و بختياري، اصفهان، كهگيلويه و بوير احمد، فارس و بخش هايي از استان خوزستان را شامل مي شود كه مي توان به ارتفاعاتي همچون زرد كوه با 4548 متر ارتفاع در استان چهار محال و بختياري و اشترانكوه با 4139 متر ارتفاع در استان لرستان اشاره كرد.
زاگرس سرزمين بلوط و سنجاب ايراني است؛ گونه هايي كه در تداوم حيات اين كهن ديار نقشهاي بسيار پر رنگي داشته تا اين اكوسيستم را بيش از پيش ارزشمند نمايند؛ وجود شش ميليون هكتار جنگل بستري بسيار مناسب براي تمامي زيستمندان زاگرس به شمار آمده و به همين دليل حفاظت و حراست از اين داشته هاي طبيعي همت همگاني ما را طلب مي كند؛ در همين راستا برگزاري نخستين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس لازم و ضروري به نظر رسيد تا بدين وسيله اسباب حفاظت از سرزمين زاگرس بيش از پيش فراهم شود.
اولين همايش ملي حقوق محيط زيست و منابع طبيعي زاگرس فرصتي مغتنم براي دانشمندان، حقوقدانان، اساتيد و دانشجويان دانشگاه هاي سراسر كشور است كه در زمينه چالش هاي پيش روي مباحث حقوقي حمايت و حفاظت از داشته هاي طبيعي استان هاي زاگرس نشين با ارائه راهكارهاي علمي و عملي گامي مفيد و موثر در جهت بهبود شرايط زيست محيطي زاگرس بر دارند.
در همين راستا از تمام انديشمندان، دانشمندان،حقوقدانان،اعضا هيات علمي و  دانشجوياني كه در زمينه هاي مرتبط با ابعاد حقوقي محيط زيست و منابع طبيعي فعاليت مي كنند، دعوت مي شود تا با شركت در اين همايش به هرچه پر بارتر شدن آن كمك نموده و با ارائه نظرات ارزشمند خود ما را در بهبود كيفي آن ياري رسانند.

محور ابعاد حقوقي؛

 • بررسي ابعاد حقوقي تخريب محيط زيست و منابع طبيعي
 • بررسي جايگاه حقوقي در مديريت محيط زيست و منابع طبيعي
 • بررسي ابعاد حقوقي ذغالگيري در زاگرس
 • بررسي ابعاد حقوقي برخورد با متخلفين تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

محور محيط زيست ؛

 • تنوع زيستي زاگرس،راهكارها و مخاطرات پيش رو
 • مديريت زباله و نخاله هاي ساختماني
 • بررسي خطوط انتقال نيرو و تاثير آلودگي نفتي بر محيط زيست زاگرس
 • ضرورت حفاظت از گونه هاي آندميك زاگرس
 • صنايع آلاينده و مديريت فاضلاب
 • تاثير برداشت هاي غير اصولي بر روي منابع طبيعي زاگرس
 • اثرات آلودگي « آب،خاك و هوا » بر جوامع انساني زاگرس
 • نقش سازمان هاي مردم نهاد حامي محيط زيست در حفظ محيط زيست زاگرس و آموزش جوامع محلي

كميته همايش

رئيس همايش:

آقاي مهندس رضا آريايي / مدير كل اداره مديريت بحران استانداري لرستان

رئيس كميته علمي:

آقاي دكتر بهروز بهروزي راد

دبير اجرايي:

آقاي مهندس محسن تيزهوش / كارشناس محيط زيست

دبير علمي :

آقاي مهندس مجيد دريكوند / كارشناس ارشد محيط زيست

مدير روابط عمومي:

آقاي  مهندس محمد محسن پوران

مدير هماهنگي:

آقاي مهندس مجتبي حسنوند

نظرات