اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات

اولین کنفرانس مجازی منطقه ایی مهندسی فناوری اطلاعات

در عصر حاضر فناوري اطلاعات يكي از عمده ترين محورهاي تحول و توسعه در دنيا محسوب مي‌شود. امروزه دستاوردهاي ناشي از فناوري اطلاعات چنان با زندگي مردم تلفيق شده است كه توقف در مسير آن باعث ايجاد اختلال در جامعه و حتي رفاه و آسايش مردم مي‌شود. از اين‌رو بسياري از كشورها جهت عموميت بخشيدن به استفاده از فناوري اطلاعات دست به اقدامات خرد و كلاني زده‌اند كه برگزاري همايش‌ها و كنفرانس‌هاي فناوري اطلاعات يكي از اين موارد است.
كنفرانس مجازي مهندسي فناوري اطلاعات در شش محور اصلي زير برگزار مي‌گردد و ارائه مقالات پذيرفته شده از طريق اينترنت و بصورت مجازي است.

محورهاي اصلي و تخصصي همايش:

 1. تجارت الكترونيك
 2. آموزش مجازي
 3. محيط هاي چند رسانه‌ايي
 4. امنيت اطلاعات و مديريت سيستم‌هاي اطلاعاتي
 5. شبكه‌هاي كامپيوتري
 6. كاربردهاي نوين فناوري اطلاعات

اعضاي كميته علمي اولين كنفرانس مجازي مهندسي فناوري اطلاعات به ترتيب حروف الفبا:

 • فرزاد اميري – دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 • سيد وفا بارخدا- دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 • محمد حسيني- دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 • مهدي خزايي – دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 • همت شيخي- دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 • سعيد فرضي- دانشگاه صنعتي كرمانشاه

كميته اجرايي

 • دكتر علي اكبر اختري – رئيس كنفرانس
 • مهندس مهدي خزايي- دبير علمي و اجرايي كنفرانس
 • مهندس محسن قادروند – امور فني و پشتيباني
 • سودابه محمدي- دانشگاه صنعتي كرمانشاه
 • بهزاد مرادي- دانشگاه صنعتي كرمانشاه

نظرات