نخستین کنفرانس باشگاه مشتریان

نخستین کنفرانس باشگاه مشتریان


باشگاه مشتريان به عنوان يك رويكرد نوين در سياست هاي توسعه بازار شركت هاي معتبر و برندهاي مطرح دنيا ديده مي شود. شركت ها به اين نتيجه رسيده اند كه بيشتر سود خود را از دسته كوچكي از مشتريان خود به دست مي آورند و براي حفظ و توسعه رابطه آنها با خود هميشه به دنبال راه كارهاي مناسب هستند. نگهداري و توسعه ارتباط با مشتري كه منجر به فروش رو به بالا ، فروش جنبي و از همه مهمتر اجراي صحيح طرح هاي وفادارسازي مي شود، مهمترين دليل سازمان هاي توليدي و خدماتي براي راه اندازي باشگاه هاي مشتريان است.در واقع باشگاه مشتريان، باشگاهي سازمان يافته توسط يك شركت براي گروهي مشخص از مشتريانش جهت افزايش وفاداري و جلب رضايت مشتريان ،كاهش هزينه هاي بازاريابي و تبليغات و در نتيجه افزايش درآمد شركت ، مي باشد. باشگاه مشتريان به عنوان يك بسته كامل در مراقبت از مشتريان, مديريت ارتباط با مشتريان و وفادارسازي مشتريان امروزه از اهميت بسياري برخوردار شده است و از اين رو ضروري است كه برندها و شركت هاي ايراني نيز به اين مقوله توجه جدي تري داشته باشند.
مركز تخصصي باشگاه مشتريان CUSTOMERS CLUB CENTER به عنوان اولين مرجع تخصصي آموزش ، مشاوره و راه اندازي باشگاه مشتريان در ايران با همكاري شركت مهرياسان و حمايت هاي علمي ، مالي و معنوي سازمان ها ، دانشگاه ها ، و شركت ها و برند هاي برتر ايران، در راستاي فرهنگ سازي و معرفي جديد ترين متد هاي راه اندازي و مديريت باشگاه اعضا و مشتريان، قصد دارد نخستين كنفرانس باشگاه مشتريان را در تاريخ 6 مهرماه 1391 در مركز همايش هاي بين المللي صدا و سيما ، با حضور بيش از 700 نفر از مديران رده بالاي سازمانها، شركت هاي توليدي و خدماتي و برندهاي برتر ايران برگزار نمايد.
نخستين كنفرانس باشگاه مشتريان قصد دارد با يك نگاه علمي و كاربردي راهكارها و چالش هاي راه اندازي و توسعه موفق باشگاه هاي مشتريان را در سازمان ها و صنايع مختلف مورد تحليل و بررسي قرار دهد.حضور در اين كنفرانس جهت آشنائي با روش هاي راه اندازي ، مديريت و راهبري انواع باشگاه هاي مشتريان ، باشگاه اعضا ، باشگاه نمايندگان ، باشگاه هواداران و.. كاربرد دارد.
اميد است اين كنفرانس بتواند قدمي كوچك در راستاي توسعه كسب وكار صنايع و سازمانها ، در "سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني " بر دارد .

موضوعات:

 • نقش باشگاه مشتريان در افزايش توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني
 • ضرورت ايجاد باشگاه مشتريان
 • چالش هاي راه اندازي و مديريت باشگاه مشتريان
 • راه حل ها و مدل هاي كسب و كار باشگاه هاي مشتريان
 • باشگاه مشتريان هزينه يا سرمايه گذاري؟
 • باشگاه مشتريان و اثرات آن در ارتقاي جايگاه برند
 • باشگاه مشتريان و اثرات آن بر بازاريابي و فروش
 • باشگاه مشتريان از ديدگاه تبليغات
 • باشگاه مشتريان و داده كاوي
 • باشگاه مشتريان و برنامه هاي وفادارسازي مشتريان
 • باشگاه مشتريان و نرم افزارهايCRM
 • باشگاه مشتريان و سيستم هاي پرداخت الكترونيكي
 • مديريت و راهبري باشگاه مشتريان
 • روش هاي توسعه باشگاه مشتريان
 • بررسي انواع مدل هاي باشگاه مشتريان
 • بررسي انواع روش ها، نرم افزارها و ابزار هاي راه اندازي و توسعه باشگاه مشتريان
 • نقش بازاريابي و تبليغات اينترنتي و شبكه هاي اجتماعي در موفقيت باشگاه مشتريان
 • بررسي نمونه هاي ايراني و خارجي باشگاه مشتريان

اهداف كنفرانس باشگاه مشتريان

 • فرهنگ سازي راه اندازي باشگاه اعضا و مشتريان
 • آشنايي با مفاهيم و كاركاردهاي باشگاه مشتريان
 • بررسي نمونه هاي موفق داخلي و خارجي در صنايع مختلف
 • بحث و تبادل نظر متخصصان
 • به اشتراك گذاري تجارب موفق
 • معرفي نرم افزارها و راه حل هاي راه اندازي و توسعه باشگاه مشتريان

نظرات