دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران

دومین همایش ملی چالش هاوضرورت های تحول درنظام اداری ایران

با استعانت ازدرگاه ايزدمنان ،دومين همايش ملي چالش هاوضرورت هاي تحول درنظام اداري ايران ازسلسله همايش هاي ملي تحول درنظام اداري كشوردرتاريخ 17و18 آبان ماه 1391درشهرك دانشگاهي دانشگاه آزاداسلامي واحداراك برگزارخواهد شد.افتخارما ميزباني اساتيدارجمندومحققين ودانشجويان عزيزدررشته هاي مختلف من جمله رشته هاي مديريت درگرايش هاي مختلف  مي باشد.باهمه تلاش وتوان برانيم تا  اين همايش ملي درفضايي صميمانه ،عرصه تبادل نظرهاي علمي وارايه آخرين يافته هاي پژوهشي محققين توانمند كشورعزيزمان  باشيم.

محورهاي همايش :
 

  • نقش دولت در تحول نظام اداري كشور
  • حل چالشها و مسايل نظام اداري كشور
  • مباني فلسفي تحول در نظام اداري كشور
  • نقش تمركز زدايي در تحول نظام اداري كشور
  • موانع اجرايي سياستهاي كلي نظام اداري كشور
  • تحول ساختاري در نظام مديريتي ،نظام اداري و منابع انساني
  • فرهنگ سازماني مبتني بر ارزشهاي اسلامي و كرامت انساني
  • نقش ساختار جغرافيايي و تقسيمات كشوري در تحول نظام اداري

دبير :

دكتر محمدصادق حري

دبير علمي :

دكتر محمدعلي كرامتي

دبير اجرايي :

مهندس رامين زارع

نظرات