دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دومین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

دومين كنگره ملي علوم آزمايشگاهي دامپزشكي توسط سازمان نظام دامپزشكي جمهوري اسلامي ايران و دانشگاه سمنان در روزهاي 22 و 23 آذر ماه 1391 در دانشگاه سمنان برگزار مي گردد.
همزمان با برگزاري كنگره از مقام شامخ چهره ماندگار، دكتر علي اسلامي (استاد ممتاز بازنشسته دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران) تجليل به عمل خواهد آمد.
محورهاي كنگره عبارتند از:
-استاندارد هاي ايمني و مديريت در آزمايشگاه
- تشخيص و رديابي عوامل باكتريايي، ويروسي، انگلي و قارچي
- آسيب شناسي تشريحي و باليني
- آزمونهاي جيره و مواد غذايي
از كليه استادان، متخصصان و علاقمندان دعوت به عمل مي آيد تا نسبت به ارسال خلاصه مقاله خود در يكي از محورهاي فوق الذكر حداكثر تا تاريخ91/7/30 از طريق سايت كنگره اقدام نمايند.

نظرات