اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

اولین همایش ملی مدیریت و توسعه گردشگری، چالش ها و راهکارها

اولين همايش ملي مديريت و توسعه زير ساختهاي گردشگري در ايران

اهداف همايش:
ارزيابي جايگاه توسعه گردشگري در اسناد بالادستي و قوانين موجود
بررسي نقش نهادها و سازمان­هاي مرتبط با صنعت گردشگري و برقراري تعاملات سازنده ميان متوليان
تبيين الزامات مديريت و توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري با رويكرد شناسايي و استفاده از مزيت­هاي رقابتي بومي
بررسي موانع، محدوديت­ها و چالش­هاي پيش­روي توسعه گردشگري در كشور با رويكرد تحقق اهداف توسعه پايدار
شيوه­هاي جذب سرمايه­گذاري داخلي و خارجي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري
افزايش مشاركت بخش خصوصي، انجمن­ها و سازمان‌هاي غيردولتي در توسعه زيرساخت‌هاي گردشگري
اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي در جهان با استفاده از جذب توريست و جلب رضايتمندي آنها
استفاده از ظرفيت جزاير، بنادر و مناطق آزاد به‌منظور توسعه گردشگري دريايي


محورهاي همايش:
مباحث اختصاصي
جايگاه زيرساخت­هاي گردشگري از نگاه اسناد بالادستي كشور و الزامات حقوقي و قانوني آن
راهكارهاي توانمندسازي و گسترش تعاملات سازمان‌ها و نهادهاي ذينفع در جهت ارتقاي مديريت و توسعه زيرساخت­هاي گردشگري
زيرساخت­هاي پايدار گردشگري؛ اشتغالزايي و كارآفريني
مديريت و توسعه زيرساخت­هاي گردشگري؛ چالش­ها و راهكارها
زيرساخت‌هاي گردشگري و ايجاد ارزش افزوده
زيرساخت­هاي مطلوب گردشگري و ارائه تجارب موفق
تأمين مالي طرح­هاي زيرساختي حوزه گردشگري و جذب سرمايه بخش خصوصي
توسعه فناوري اطلاعات و گردشگري هوشمند
مزيت­هاي رقابتي شهرها و توسعه گردشگري شهري
جايگاه انجمن­ها و نهادهاي مردم نهاد در توسعه گردشگري
نقش آموزش و پژوهش در دستيابي به جايگاه مطلوب در حوزه گردشگري
بحران اقتصادي و تأثيرات آن بر صنعت گردشگري
گردشگري و اشاعه فرهنگ ايراني- اسلامي

مبحث جنبي
مزيت­هاي رقابتي كشور در حوزه گردشگري سلامت

نظرات