چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک

چهارمین همایش روابط عمومی الکترونیک

محور مقالات :

 ضرورت تجديد نظر در چارت سازماني روابط عمومي ها مبتني بر آيين نامه جديد(ابلاغي مردادماه 86 از سوي دولت)
مدل هاي پياده سازي روابط عمومي الكترونيك در دستگاه هاي دولتي
مدل هاي پياده سازي روابط عمومي الكترونيك در شركت هاي بخش خصوصي و تعاوني
روابط عمومي الكترونيك و آموزش فراگير دانشگاهي و حرفه اي
روابط عمومي الكترونيك و نظام هاي اطلاع رساني
روابط عمومي الكترونيك و رسانه هاي جديد
روابط عمومي الكترونيك و زير ساختهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران
روابط عمومي الكترونيك و سيستم هاي مانيتورينگ اخبار صوتي ، تصويري و اينترنتي
روابط عمومي الكترونيك و نظرسنجي الكترونيك
روابط عمومي الكترونيك وديپلماسي عمومي 

نظرات